Otten Whirlpool Außen Villeroy und Boch Outdoor-Whirlpool Jetpak

Fem gode grund for en Outdoor-Whirlpool fra Villeroy & Boch!

Du vil nyde absolut velvære? For os er udendørs spabadene fra Villeroy & Boch ikke kun på grund af deres individuel effektivitet og deres flotte design det første valg.

For os tæller også den nemme håndtering i hverdagen og de kommende omkostninger. Miljøbevidsthed er ingen luksus, men en dyd – og det samme gælder for sparsommeligheden. Effektiv omgang med ressourcer er ikke kun godt for miljøet, men også for din pengepung.
Det ligger i vores interesse, at du længe har glæde af din Whirlpool og hertil findes der mange gode grunde.

Dine kontaktpersoner:

Nicolai Weißenberg, 04393/96799-22

Max Hunold, 04393/96799-26

Hendrick Lück, 04393/96799-19

Bestil en tid til rådgivning

Yderligere information:


1. Jet Pak teknologi

Altid afstemt efter dine behov
Hos spabadene fra Villeroy & Boch har du friheden til at kombinere dine foretrukne dysekombinationer med din yndlingsplads. Vælg din massageoplevelse blandt de 16 forskellige JetPaks og indsæt dem med det samme i din spa.

Giv ikke afkald på altid at afstemme din pool efter dine behov.


2. Vedligeholdelsesfri konstruktion

Nemt at pleje og stabil
Spabadene fra Villeroy & Boch består af en langvarig, robust, fuldstændig afdækket og derudover træfri underkonstruktion, som forhindrer at fugt og skadedyr kan trænge ind.

Konstruktionen af stabile plastholdere og den højværdige UV-resistente udeforklædning sørger for en overgennemsnitlig modstandsdygtighed og levetid.


3. Korte ledninger og mere power

Altid det rigtige sted
Imens ledningerne hos de sædvanlige spabader virker uendelig lange, har Villeroy & Boch søgt efter nye intelligente forbindelser.

Villeroy & Boch spabader benytter op til 90% mindre rørledninger, hvilket minimerer risikoen for lækager og arbejder meget mere sikkert og energieffektivt end systemer fra andre udbydere og indsætter poweren det rigtige sted.


4. Høj energieffektivitet

Energi er kostbar og ikke værd at blive spildt. Derfor er disse spabader fra Villeroy & Boch de mest sparsomme i hele verden og er blevet produceret for at have et effektivt ressourceforbrug.
Dette skyldes på den ene side fuldskumsisoleringen og den intelligente rørledning, som løber op til 90% i det varme poolvand. Det varme vand i ledningerne overføreres direkte til poolvandet. Derudover bliver der ikke, som i konventionelle spabad, brugt den kolde udeluft men effektivt den varme luft bag Jet-Paks til massageoplevelsen.

Derudover holder det integrerede filtersystem vandet rent, så du blot behøver at skifte det tre til fire gange om året. Afrundet bliver det hele gennem en afdækning som er let at håndtere.


5. Hightech nemt at bruge og design

Med en menu-føring, som forklarer sig selv, er disse spabader nemt at styre.
Klassisk over displayet eller helt innovativt i udvalgte modeller over Touch Screen eller per App over mobilen eller iPad. Med denne følelse af lethed dykker man ned i en anden verden. Komplet bliver afslapningen igennem et ekstra belysningspanel, hvilket giver en unik lysstemning.


Vi sætter trends

I tone eller god kontrast? Spabadene fra Villeroy & Boch byder netop muligheden for at sætte farverige accenter.
Aktuelt bliver den nye Black & White Edition fra Comfort Line til trendsetteren, som er udstyret med JetPaks i Dark Grey in den hvide Akrylskål.

Flere farvekombinationer kan blive valgt individuelt.


1. Jet Pak Technologie

Immer angepasst auf Ihre Bedürfnisse
Bei den Spas von Villeroy & Boch haben Sie die Freiheit, Ihre bevorzugte Düsenkombination mit Ihrem Lieblingsplatz zu kombinieren. Wählen Sie Ihr Massageerlebnis zwischen den 16 verschiedenen JetPaks aus und positionieren Sie diese im Handumdrehen in Ihrem Spa.

Verzichten Sie nicht darauf den Pool immer wieder an Ihre Bedürfnisse an zu passen.


2. Wartungsfreie Konstruktion

Pflegeleicht und stabil
Die Whirlpool's von Villeroy & Boch bestehen aus einer langlebigen, robusten, vollständig geschlossenen und darüber hinaus holzfreien Unterkonstruktion die das Eindringen von Feuchtigkeit und Ungeziefer verhindert.

Die Konstruktion aus stabilen Kunststoffträgern und die hochwertige UV- resistente Außenverkleidung sorgen für eine überdurchschnittliche Belastbarkeit und Lebensdauer.


3. Kurze Leitungen und mehr Power

Immer an der richtigen Stelle
Während endlos scheinende Leitungen bei den marktüblichen Spas Standard sind, hat Villeroy & Boch nach neuen intelligenteren Anschlüssen gesucht.

Villeroy & Boch Spas kommen mit bis zu 90% weniger Rohrleitung aus, minimieren so die Gefahr von Leckagen, arbeiten sehr viel sicherer und energieeffizienter als die Systeme anderer Anbieter und haben viel Power an der richtigen Stelle.


4. Hohe Energieeffizienz


Energie ist kostbar und es wert nicht vergeudet zu werden. Deshalb sind diese Whirlpool's von Villeroy & Boch die sparsamsten der Welt und auf einen effizienten Ressourcenverbrauch ausgelegt. Dies liegt zum einen an der Vollschaumisolierung, der intelligenten Rohrleitung die bis zu 90% im warmen Poolwasser verlaufen. Die Wärme des Wassers in den Leitungen überträgt sich so auf das Whirlpoolwasser. Außerdem wird nicht, wie bei herkömmlichen Whirlpools, die kalte Außenluft sondern die warme Luft hinter den Jet-Paks effektiv für das Massageerlebnis genutzt. Darüber hinaus hält das integrierte Filtersystem das Wasser sauber, sodass Sie es nur drei bis vier Mal im Jahr wechseln müssen. Abgerundet wird das ganze durch eine leicht zu handhabende Abdeckung.


5. Hightech entspannt zu bedienen und Design

Mit einer Menüführung, die sich wie von alleine erklärt, sind diese Spas leicht zu steuern.
Klassisch über Display oder ganz innovativ in ausgewählten Modellen über Touch Screen oder per App über Smartphone oder iPad. Mit diesem Gefühl von Leichtigkeit lässt es sich gleich in eine andere Welt abtauchen. Komplett wird die Entspannung, mit einem zusätzlichen Beleuchtungspanel, welches eine einzigartige Lichtstimmung zaubert.


Wir setzen Trends

Ob in Ton oder gekonnter Kontrast? Die Spas von Villeroy & Boch laden geradezu ein, farbliche Akzente zu setzen.
Zum Trendsetter wird aktuell die neue Black & White Edition der Comfort Line, die mit JetPaks in Dark Grey in der weißen Acrylschale ausgestattet ist.

Weitere Farbkombinationen sind individuell wählbar.

04393 / 967 99 0